مدیریت و حسابداری در شهر داری ها

استاندارد

مقدمه
مدیر امور مالی كه طبق مادة ۷۹ قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر كلیة واحد ها و شعبة مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود
آخرین محصولات پایان نامه

مراحل توسعه و موقعیت حسابداری منابع انسانی

استاندارد

توسعه و موقعیت حسابداری منابع انسانی
اگرچه حسابداری منابع انسانی رشته ای به نسبت جدید به شمار می آید، اما چندین مرحل مشخص پیشرفت را پشت سر گذاشته است اولین مرحله پیشرفت در سالهای ۱۹۶۰تا ۱۹۶۶ با مورد قرار گرفتن این رشته و بوجود آمدن مفاهیم اصلی آن آغاز شد محرک های اصلی توسعه حسابداری منابع انسانی از منابع مختلفی مانند
آخرین محصولات پایان نامه

دانلود پاورپوینت مفاهیمی جدید در سازمان ها (هوشمندی کسب و کار، هوشمندی رقابتی، مدیریت محتوا، دیتا ورهوسینگ و مدیریت دانش)

استاندارد

دانلود پاورپوینت مفاهیمی جدید در سازمان ها (هوشمندی کسب و کار، هوشمندی رقابتی، مدیریت محتوا، دیتا ورهوسینگ و مدیریت دانش) در ۳۳ اسلاید
آخرین محصولات پایان نامه

جرم سیاسی

استاندارد

اصل (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می كند كه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت گیرد به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میكند
آخرین محصولات پایان نامه